Odredbe i uslovi su posljednji put ažurirani 12. februara 2024

1. Uvod

Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na ovu web stranicu i na transakcije koje se odnose na naše proizvode i usluge. Možda ćete biti vezani dodatnim ugovorima koji se odnose na vaš odnos s nama ili bilo koje proizvode ili usluge koje primate od nas. Ako je bilo koja odredba dodatnih ugovora u suprotnosti sa bilo kojom odredbom ovih Uslova, odredbe ovih dodatnih ugovora će imati kontrolu i prevagu.

2. Ograničenje

Registracijom, pristupom ili korištenjem ove web stranice na drugi način, slažete se da ćete biti vezani ovim Uvjetima i odredbama navedenim u nastavku. Jednostavno korištenje ove web stranice podrazumijeva poznavanje i prihvaćanje ovih uvjeta. U nekim posebnim slučajevima možemo od vas tražiti i izričit pristanak.

3. Elektronska komunikacija

Korištenjem ove web stranice ili elektroničkom komunikacijom s nama, slažete se i potvrđujete da možemo komunicirati s vama elektroničkim putem na našoj web stranici ili slanjem e-pošte, i slažete se da svi ugovori, obavijesti, otkrivanja i druga komunikacija koju vam pružamo elektronskim putem zadovoljiti sve zakonske zahtjeve, uključujući ali ne ograničavajući se na zahtjev da takva komunikacija mora biti u pisanoj formi.

4. Intelektualna svojina

Mi ili naši davatelji licence posjedujemo i kontroliramo sva autorska prava i druga prava intelektualne svojine na web stranici i podatke, informacije i druge resurse prikazane ili dostupne na web stranici.

4.1 Sva prava su zadržana

Osim ako određeni sadržaj ne nalaže drugačije, ne dobijate licencu ili bilo koje drugo pravo pod bilo kojim autorskim pravom, žigom, patentom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva. To znači da ne smijete koristiti, kopirati, reproducirati, izvoditi, prikazivati, distribuirati, ugrađivati ​​u bilo koji elektronički medij, mijenjati, dekompilirati, prenositi, preuzimati, prenositi, unovčavati, prodavati ili plasirati bilo koji resurs na ovoj web stranici u bilo kojem obliku, bez našu prethodnu pismenu dozvolu, osim i samo u meri u kojoj je drugačije propisano obaveznim zakonskim propisima (kao što je pravo pozivanja).

5. bilten

Bez obzira na gore navedeno, moguće je proslijediti naš bilten u elektronskom obliku drugim osobama koje bi mogle biti zainteresirane za posjetu našoj web stranici.

6. Vlasništvo treće strane

Naša web stranica može sadržavati hiperveze ili druge reference na web stranice drugih strana. Ne kontroliramo niti pregledavamo sadržaj web stranica drugih strana koje su povezane s ovom web-stranicom. Proizvodi ili usluge koje nude druge web stranice podliježu primjenjivim Uvjetima i odredbama ovih trećih strana. Iznesene stavove ili materijal koji se pojavljuje na ovim web stranicama ne dijelimo ili podržavamo nužno.

Nećemo biti odgovorni za praksu privatnosti ili sadržaj ovih stranica. Vi snosite sve rizike povezane s korištenjem ovih web stranica i svih povezanih usluga trećih strana. Nećemo prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na bilo koji način, bez obzira na to koja je nastala kao rezultat vašeg otkrivanja ličnih podataka trećim stranama.

7. Odgovorno korištenje

Posjetom naše web stranice, slažete se da ćete je koristiti samo u svrhu za koju je namijenjena i kako je dozvoljeno ovim Uvjetima, svim dodatnim ugovorima s nama, važećim zakonima i propisima, kao i općeprihvaćenim internetskim praksama i smjernicama sektora. Ne smijete koristiti našu web stranicu ili usluge za korištenje, objavljivanje ili distribuciju bilo kojeg materijala koji se sastoji od (ili je povezan sa) zlonamjernim kompjuterskim softverom; koristiti podatke prikupljene s naše web stranice za bilo koju direktnu marketinšku aktivnost ili provoditi bilo koju aktivnost sistematskog ili automatiziranog prikupljanja podataka na našoj web stranici ili u vezi s njom.

Strogo vam je zabranjeno da se bavite bilo kojom aktivnošću koja uzrokuje ili bi mogla uzrokovati štetu web stranici ili koja ometa rad, dostupnost ili dostupnost web stranice.

8. Sadržaj koji ste objavili

Možemo pružiti različite alate za otvorenu komunikaciju na našoj web stranici, kao što su komentari na blogu, postovi na blogu, forumi, oglasne ploče, ocjene i recenzije, te razne usluge društvenih medija. Možda neće biti moguće da kontroliramo ili nadgledamo sav sadržaj koji vi ili drugi možete dijeliti ili slati na našoj web stranici ili putem nje. Međutim, zadržavamo pravo da pregledamo sadržaj i nadgledamo svu upotrebu i aktivnost na našoj web stranici, te da uklonimo ili odbijemo bilo koji sadržaj prema vlastitom nahođenju. Objavljivanjem informacija ili na drugi način korištenjem bilo kojeg otvorenog komunikacijskog alata kao što je spomenuto, slažete se da je vaš sadržaj u skladu s ovim Uvjetima i odredbama i da ne smije biti nezakonit ili kršiti ili kršiti zakonska prava bilo koje osobe.

9. Prezentacija ideja

Nemojte slati ideje, izume, autorska djela ili druge informacije koje se mogu smatrati vašim vlastitim intelektualnim vlasništvom koje želite da nam predstavite, osim ako prethodno nismo potpisali ugovor o intelektualnom vlasništvu ili ugovor o neotkrivanju podataka. Ako nam ovo otkrijete u nedostatku takvog pismenog sporazuma, dajete nam svjetsku, neopozivu, neekskluzivnu, besplatnu licencu za korištenje, reprodukciju, pohranjivanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju vašeg sadržaja u bilo kojem postojećem ili budući mediji.

10. Prestanak korišćenja

Možemo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku izmijeniti ili prekinuti pristup, privremeno ili trajno, web stranici ili bilo kojim uslugama na njoj. Slažete se da nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmjenu, suspenziju ili prekid vašeg pristupa ili korištenja web stranice ili bilo kojeg sadržaja koji ste možda podijelili na web stranici. Nećete imati pravo na bilo kakvu kompenzaciju ili drugu isplatu, čak i ako su određene funkcije, postavke i/ili bilo koji sadržaj koji ste doprinijeli ili na koji ste se oslonili trajno izgubljeni. Ne možete zaobići ili zaobići, niti pokušati zaobići ili zaobići bilo koje mjere ograničenja pristupa na našoj web stranici.

11. Garancije i odgovornost

Ništa u ovom odeljku neće ograničiti ili isključiti bilo kakve zakonske implicirane garancije koje bi bilo nezakonito ograničiti ili isključiti. Ova web stranica i sav sadržaj web stranice pružaju se po principu "kao što je" i "kako je dostupno" i može uključivati ​​netočnosti ili tipografske greške. Izričito se odričemo svih garancija bilo koje vrste, bilo izričite ili implicirane, u pogledu dostupnosti, tačnosti ili potpunosti Sadržaja. Ne garantujemo da:

  • ova web stranica ili naš sadržaj zadovoljavaju vaše potrebe;
  • ova web stranica će biti dostupna neprekidno, blagovremeno, bezbedno ili bez grešaka

Ništa na ovoj web stranici ne predstavlja niti je namijenjeno da predstavlja pravni, finansijski ili medicinski savjet bilo koje vrste. Ako vam je potreban savjet, obratite se odgovarajućem stručnjaku.

Sljedeće odredbe ovog odjeljka primjenjivat će se u maksimalnoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom i neće ograničiti ili isključiti našu odgovornost u vezi sa bilo kojim pitanjem za koje bi bilo nezakonito ili nezakonito da ograničimo ili isključimo našu odgovornost. Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu (uključujući štetu za izgubljenu dobit ili prihod, gubitak ili oštećenje podataka, softvera ili baze podataka, ili gubitak ili štetu na imovini ili podacima) koju ste napravili vi ili bilo koja treća strana. , kao rezultat vašeg pristupa ili korištenja naše web stranice.

Osim u mjeri u kojoj je u bilo kojem dodatnom ugovoru izričito navedeno drugačije, naša najveća odgovornost prema vama za svu štetu koja proizlazi iz ili se odnosi na web stranicu ili bilo koje proizvode i usluge koji se prodaju ili prodaju putem web stranice, bez obzira na oblik pravne radnje koja nameće odgovornost (bilo da se radi o ugovoru, poštenju, nemaru, namjernom ponašanju, nepravednom postupanju ili na neki drugi način) bit će ograničen na ukupnu cijenu koju ste nam platili za kupovinu takvih proizvoda ili usluga ili korištenje web stranice. Ovo ograničenje će se primjenjivati ​​zajedno na sve vaše žalbe, radnje i uzroke djelovanja bilo koje vrste i prirode.

12. privatnost

Da biste pristupili našoj web stranici i/ili našim uslugama, možda ćete morati dati određene podatke o sebi kao dio procesa registracije. Slažete se da su sve dostavljene informacije uvijek tačne, tačne i ažurne.

Razvili smo politiku za rješavanje svih vaših zabrinutosti u vezi s privatnošću. Za više informacija pogledajte našu Izjava o privatnosti to je naše Cookie Policy.

13. Pristupačnost

Posvećeni smo tome da sadržaj koji pružamo učinimo dostupnim osobama sa invaliditetom. Ako imate invaliditet i ne možete pristupiti bilo kojem dijelu naše web stranice zbog svog invaliditeta, molimo vas da nas obavijestite i uključite detaljan opis problema s kojim se susrećete. Ako je problem lako prepoznati i riješiti u skladu sa industrijskim standardnim IT alatima i tehnikama, riješit ćemo ga u najkraćem mogućem roku.

14. Ograničenja izvoza / Zakonska usklađenost

Pristup web stranici sa teritorija ili zemalja u kojima je sadržaj ili kupovina proizvoda ili usluga koji se prodaju na web stranici zabranjen je nezakonit. Ne smijete koristiti ovu web stranicu kršeći zakone i propise o izvozu Švicarske.

15. Zadatak

Ne smijete ustupiti, prenijeti ili podugovarati bilo koje od svojih prava i/ili obaveza prema ovim Uslovima i odredbama, u cijelosti ili djelimično, trećim licima bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Svaki navodni zadatak kojim se krši ovaj odjeljak bit će nevažeći.

16. Kršenje ovih uslova

Ne dovodeći u pitanje naša druga prava prema ovim Uslovima i odredbama, ako na bilo koji način prekršite ove Odredbe i uslove, možemo preduzeti radnje koje smatramo prikladnima da otklonimo kršenje, uključujući privremenu ili trajnu suspenziju vašeg pristupa web stranici, tako što ćemo kontaktiranje vašeg provajdera internetskih usluga kako biste zatražili da vam blokiraju pristup web stranici i/ili poduzmu pravni postupak protiv vas.

17. Viša sila

Osim obaveza plaćanja novca, nikakvo kašnjenje, neuspjeh ili neuspjeh bilo koje strane da izvrši ili ispuni bilo koju od svojih obaveza prema ovom dokumentu neće se smatrati kršenjem ovih Odredbi i uslova ako i za sve vrijeme kada takvo kašnjenje, neuspjeh ili propust proizilazi iz bilo kojeg razloga izvan razumne kontrole te strane.

18. Obeštećenje

Saglasni ste da ćete nas obeštetiti, braniti i držati nas bezopasnim, od i protiv svih potraživanja, obaveza, šteta, gubitaka i troškova, koji se odnose na vaše kršenje ovih odredbi i uslova, i važećih zakona, uključujući prava intelektualne svojine i prava na privatnost. Odmah će nam nadoknaditi našu štetu, gubitke, troškove i izdatke vezane za takve zahtjeve ili proizašle iz njih.

19. Odricanje

Propust da se sprovede bilo koja od odredbi navedenih u ovim odredbama i uslovima i bilo kom Ugovoru, ili neispunjenje bilo koje opcije za raskid, neće se tumačiti kao odricanje od takvih odredbi i neće uticati na valjanost ovih odredbi i uslova ili bilo koji Ugovor ili bilo koji njegov dio, ili naknadno pravo na provođenje bilo koje pojedinačne odredbe.

20. Jezik

Ovi Uslovi će se tumačiti i namijenjeni isključivo na talijanskom jeziku. Sva obavještenja i korespondencija će biti napisana isključivo na tom jeziku.

21. Potpuna saglasnost

Ovi Uslovi i odredbe, zajedno sa našim izjava o privatnosti e politika kolačića, predstavlja cijeli ugovor između vas i Innovando GmbH u vezi s vašim korištenjem ove web stranice.

22. Ažuriranje ovih uslova

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati ove Uslove i odredbe. Datum naveden na početku ovih Odredbi i uslova je datum posljednje revizije. Obavijestit ćemo vas u pisanom obliku o svim promjenama ili ažuriranjima, a revidirani Uslovi i odredbe stupaju na snagu na dan kada vam damo takvo obavještenje. Vaše daljnje korištenje ove web stranice nakon objavljivanja izmjena ili ažuriranja smatrat će se obavještenjem o vašem pristanku da se pridržavate ovih Odredbi i uslova. Da biste zatražili raniju verziju ovih odredbi i uslova, kontaktirajte nas.

23. Izbor zakona i nadležnosti

Ovi uslovi i odredbe su regulisani zakonima Švajcarske. Svaki spor u vezi sa ovim Odredbama i uslovima biće pod jurisdikcijom švajcarskih sudova. Ako bilo koji dio ili odredbu ovih Odredbi i uslova sud ili drugi organ smatra nevažećim i/ili neprovedivim prema važećem zakonu, takav dio ili odredba će biti izmijenjena, eliminirana i/ili primijenjena u maksimalnom obimu koji je dozvoljen. da bi se ostvarila namjera ovih Odredbi i uslova. Ostale odredbe neće biti pogođene.

24. Kontakt informacije

Ova web stranica je u vlasništvu i kojom upravlja Innovando GmbH.

Možete nas kontaktirati u vezi ovih Odredbi i uslova tako što ćete nam pisati ili poslati e-mail na sljedeću adresu: ssiws.odnavonni@selas
Loretto, 4
9108 Gonten
Appenzell Unutarnji Rodos
Švajcarska

25. Preuzmi

Također možete scaricare naši Uvjeti poslovanja u PDF formatu.